برای خرید اینترنتی از سایتهای خارجی کلیک نمایید
Export

پس کرایه

شرکت پی دی ای در راستای ارتقا بخشیدن به کیفیت خدمات خود، خدمات پس کرایه را به مشتریان خود پیشنهاد می دهد. شما می توانید از تمام دنیا بسته های پستی خود را بدون نیاز به پرداخت وجه پستی آن در مبدا دریافت نمایید. شرکت پی دی ای برای این سرویس به مشتریان خود یک نوع اعتبار تخصیص می دهد تا مشتریان بتوانند بدون انتقال ارز به خارج از کشور کالای خود را در ایران دریافت و هزینه های حمل و ترخیص را پس از دریافت کالا پرداخت نمایند.